ราคา เพชร

ราคาเพชร ขึ้นอยู่กับอะไร ทำไมราคาไม่เท่ากัน เพชรแท้เกรดดีดูยังไง

เพชร ถือเป็นอัญมณีที่มีราคาสูง หากเป็นเพชรแท้ เกรดดี ราคายิ่งสูงมาก นอกจากเพชรจะมีมูลค่าทางด้านราคาแล้ว ยังเป็นอัญมณีที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วย เพชรที่ขึ้นเรือนมาเป็นเครื่องประดับถูกนำมาใช้เป็นแฟชั่นเสริมเรือนร่างให้ความหรูหราดูดี มีระดับ แต่คุณสงสัยไหมว่าราคาเพชรทำไมไม่เท่ากัน เพชรเกรดดี ดูจากอะไร ราคาเพชร ไม่เท่ากันแม้จะมีกะรัตเท่ากัน เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดมีคุณภาพไม่เหมือนกัน คุณภาพของเพชรแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันใช้หลัก 4Cs เข้ามาแบ่งเกรดเพชร ประกอบไปด้วย Carat (กะรัต) ; Color (สี หรือน้ำขอเพชร) ;Clarity (มลทินและตำหนิ) ; Cut

Read More