ราคาเพชร ขึ้นอยู่กับอะไร ทำไมราคาไม่เท่ากัน เพชรแท้เกรดดีดูยังไง

เพชร ถือเป็นอัญมณีที่มีราคาสูง หากเป็นเพชรแท้ เกรดดี ราคายิ่งสูงมาก นอกจากเพชรจะมีมูลค่าทางด้านราคาแล้ว ยังเป็นอัญมณีที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วย เพชรที่ขึ้นเรือนมาเป็นเครื่องประดับถูกนำมาใช้เป็นแฟชั่นเสริมเรือนร่างให้ความหรูหราดูดี มีระดับ แต่คุณสงสัยไหมว่าราคาเพชรทำไมไม่เท่ากัน เพชรเกรดดี ดูจากอะไร

ราคาเพชร ไม่เท่ากันแม้จะมีกะรัตเท่ากัน เนื่องจากเพชรแต่ละเม็ดมีคุณภาพไม่เหมือนกัน คุณภาพของเพชรแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันใช้หลัก 4Cs เข้ามาแบ่งเกรดเพชร ประกอบไปด้วย Carat (กะรัต) ; Color (สี หรือน้ำขอเพชร) ;Clarity (มลทินและตำหนิ) ; Cut (การเจียระไน)

หลัก 4Cs มีการนำมาใช้แบ่งเกรดเพชร หรือเกณฑ์ที่ใช้วัดคุณภาพของเพชรถือเป็นหลักมาตรฐานสากล คิดค้นโดยสถาบัน GIA เพื่อบ่งบอกถึงมูลค่าเพชรเม็ดนั้นๆ

กะรัต

เรามาเริ่มกันที่กะรัต ซึ่งเป็นหน่วยวัดน้ำหนักของเพชร เพชร 1 กะรัตน้ำหนักเท่ากับ 0.2 กรัม นอกจากนั้นยังมีหน่วยที่เรียกว่าตัง เพชร 1 กะรัตเท่ากับ 100 ตัง ถ้าเพชรหนัก 0.50 กะรัตเท่ากับเพชร 50 ตังนั่นเอง เพชรที่มีกะรัตเยอะๆ แน่นอนว่าราคายิ่งสูง

การเจียระไน

ราคาเพชร ขึ้นอยู่ที่การเจียระไนด้วยเพชรสามารถเจียระไนได้หลายรูปทรง การเจียระไนส่งผลต่อรูปร่าง การกระจายแสง เพชรกลมมักจะได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากมีแสงระยิบระยับ เปล่งประกายวิบวับสวยงาม เพชรกลมเกรดสูงให้สังเกตที่ใบเซอร์จะระบุไว้ว่า Triple Excellent Cut เพชรที่ได้สัดส่วน แน่นอนว่าย่อมมีราคาสูงกว่าเพชรทั่วไป

สีของเพชร

เพชรสีขาวบริสุทธิ์ ย่อมมีมูลค่าสูงหรือส่งผลให้ราคาเพชรสูงขึ้น มีการนำตัวอักษรตั้งแต่ D-Z มาใช้แบ่งเกรดสีเพชร D คือเพชรสีขาวใสบริสุทธิ์มากที่สุด คนไทยเรียกว่าเพชรน้ำร้อย ซึ่งมีราคาสูง หากคุณมีงบประมาณไม่มากอาจพิจารณาเลือกเกรดรองลงมาเช่นเพชร E F G… ตามลำดับ

ความสะอาด

ความสะอาดของเพชร มีผลต่อราคาเพชร ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจ ไม่ควรละเลย เนื่องจากความสะอาดของเพชร ส่งผลต่อการเปล่งประกายเพชรที่สะอาดไร้ที่ติ ราคาย่อมสูง โดยให้สังเกตที่ใบเซอร์เพชร ความสะอาดที่แนะนำคือ IF-VS1 แต่ถ้างบไม่พออาจพิจารณาเลือกเกรดรองลงมา หรือถ้าราคาไม่แตกต่างกันมาเลือกเพชรที่มีความสะอาดไปเลยดีกว่า คุ้มค่ามากกว่า

 ราคาเพชรร ขึ้นอยู่กับอะไร หลักเกณฑ์ใดใช้แบ่งคุณภาพเพชร ทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางดีๆ ให้คุณได้ อยากได้เพชรแท้ เกรดดี สำคัญที่สุด เลือกร้านขายเพชรที่มีความน่าเชื่อถือ ร้านขายเพชรแท้ เพชรมีใบเซอร์ที่เปรียบเหมือนบัตรประจำตัวประชาชนของเพชร ใบเซอร์ที่ออกโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก เช่น สถาบัน IGA, HRD,IGI เป็นต้น